Logo Background RSS

MOTOR EXPO 2010

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: November 30th, 2010

  แนวคิดของงาน

  ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีผู้เกี่ยวข้องสำคัญ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต รัฐ และผู้บริโภค
  ทั้ง 3 ฝ่ายต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องตอบสนองความต้องการของกันและกันด้วย อุตสาหกรรมจึงจะสามารถเติบโต และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผู้ผลิตมักรับบทหนักที่สุด เพราะต้องสร้างสรรค์ยานยนต์ที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ภายใต้กรอบกติกา และเงื่อนไขที่รัฐตราไว้
  กระนั้น การกำหนดมาตรการต่างๆ ของรัฐ ก็จำต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ และความอยู่รอดของผู้ประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิต
  อีกด้วย

  เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงดังกล่าว ฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริง ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ก็คือ ผู้บริโภคนั่นเอง
  ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ความต้องการที่หลากหลาย และไม่สิ้นสุดของผู้บริโภค ได้นำอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่การแข่งขัน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการพยายามเอาชนะกันด้านความเร็ว แรง และความหรูหรา สะดวกสบาย

  แต่ขณะที่ผู้บริโภคกำลังมีความสุขกับยานยนต์ที่ถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยี ทันสมัย สภาพแวดล้อมรอบตัวเรากลับถูกคุกคามจากเทคโนโลยีเดียวกันนั้น
  เพราะความเร็ว ความแรง ย่อมต้องแลกด้วยอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และอัตราการปล่อยมลพิษที่สูงขึ้น ส่วนความหรูหราสะดวกสบาย ก็เรียกร้องการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
  กล่าวให้ชัดเจน โลกกำลังถูกทำร้ายจากเทคโนโลยียานยนต์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศที่ในทุกภูมิภาค เป็นสัญญาณเตือนว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดทำร้ายโลกเสียที

  เริ่มจากผู้บริโภคซึ่งเป็นเสมือนต้นตอของปัญหาทั้งหมด ต้องรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เลือกใช้เฉพาะยานยนต์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูง แต่ประหยัดเชื้อเพลิง ปล่อยมลพิษต่ำ และไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร พร้อมทั้งลดละความต้องการยานยนต์ที่เร็วกว่า แรงกว่า และสะดวกสบายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตราบเท่าที่เทคโนโลยีแบบ “ได้อย่างเสียอย่าง” ยังไม่ได้รับการพัฒนา
  ผู้ผลิตต้องพร้อมใจกันเร่งสร้างสรรค์ “ยานยนต์รักโลก” ออกมาทดแทนยานยนต์รุ่นเก่า ให้เท่าทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค
  ส่วนภาครัฐ ก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์รักโลก ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม และเงื่อนไขการผลิตที่เป็นไปได้ สนับสนุนเงินแก่ผู้ใช้ยานยนต์มลพิษต่ำ แสวงหาตลาดใหม่ๆ ให้ผู้ผลิต ฯลฯ

  “สื่อสากล” ในฐานะสื่อกลางระหว่าง 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรารถนาจะเห็นบรรยากาศแห่งภราดรภาพในสังคมยานยนต์ เพื่อร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริสุทธิ์สดใส ให้คงอยู่คู่โลกของเราสืบไป จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” ให้เป็นเวทีใหญ่สำหรับการแสดงออก ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทั้ง 3 ฝ่าย ภายใต้แนวคิด “น้ำหนึ่งใจเดียว…สร้างสรรค์ยานยนต์รักโลก”

  กิจกรรมภายในงาน

  THE 1st MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD

  ปีนี้ โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 (THE 1st MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2010) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ งานนี้น้องๆ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5
  ผลงาน จะนำผลงานของตนมาจัดแสดง และนำเสนอต่อผู้ชมงาน ผู้ที่สนใจไปชมผลงานของน้องๆ ได้ที่อาคารชาลเลนเจอร์ 2 บูธ B12 (ติดกับบูธรถยนต์ BRG)

  MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2010

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้จัดงาน ชักชวนผู้ชมงานส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ความประทับใจในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” เพื่อชิงรางวัล กล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D EFS 18-135IS มูลค่ากว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และรางวัลอื่นๆ อีกมาก ใครสนใจส่งผลงานได้ที่บูธ CANON บูธ B11 (ติดกับ บูธ GRAND CARRYBOY) ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธันวาคม 2553

  SKILL DRIVING EXPERIENCE

  โครงการขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล (SKILL DRIVING EXPERIENCE) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในราคาพิเศษ โดยครูฝึกมืออาชีพสอนเกี่ยวกับทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย ทั้งรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลัง และ 4 ล้อ ผู้ชมงานที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธ B16 (ติดกับบูธ อัลฟา โรเมโอ) บริเวณอาคารชาลเลนเจอร์ 1

  โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”/”LOMHAIJAI” PROJECT

  หลังจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลได้พิจารณากันอย่างเข้มข้น ได้ผู้ชนะในแต่ละสาขาการประกวดกิจกรรมในโครงการ ฯ ในงานนี้จึงได้จัดการแสดงของน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ฯ รวมถึงการร้องเพลง “ลมหายใจ ไร้มลทิน” ของผู้ชนะ ร่วมพูดคุยกับน้องๆ ที่ชนะเลิศจากการประกวด ผู้ชมงานที่สนใจ สามารถติดตามได้บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย หน้าอาคารชาลเลนเจอร์ 2 นอกจากนี้ วันพุธที่ 1 ธันวาคม จะเป็นวันมหากุศล (GRAND CHARITY DAY) ผู้จัดจะนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา และร่วมสมทบเข้าโครงการ ฯ

  ลานศิลปวัฒนธรรม ฯ/THAI ARTS AND CULTURAL GROUND

  สมาคมศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย กระบี่กระบอง และการแสดงนาฏศิลป์จากน้องๆ ที่ยังคงมีหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน ผู้ชมงานที่สนใจสามารถติดตามตารางการแสดงได้บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย โดยการแสดงจะเริ่มประมาณ 15.00 น. ของทุกวัน บริเวณเวทีหน้าอาคารชาลเลนเจอร์ 2

  ศิลปินน้อย MOTOR EXPO/MOTOR EXPO YOUNG ARTISTS

  ผู้จัดงาน ฯ ร่วมกับชมรมสร้างสรรค์ศิลปินน้อย ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 จัดแสดงผลงานศิลปะของน้องๆ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หากท่านใดสนใจผลงานภาพวาดศิลปินน้อย สามารถติดต่อซื้อได้ โดยรายได้จากการจำหน่ายภาพนำไปมอบแก่กองทุนการศึกษาภาคศิลปะของชมรมสร้างสรรค์ศิลปินน้อย และทุนสนับสนุนการเรียนการสอนภาคศิลปะบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ

  มุมของที่ระลึก MOTOR EXPO/MOTOR EXPO SOUVENIR

  บริษัท คโรม จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าที่ระลึกของงานมหกรรมยานยนต์อย่างเป็นทางการ จัดเตรียมของที่ระลึกภายในงานปีนี้ไว้มากมาย ผู้ชมงานที่สนใจ และรักการสะสมของพรีเมียมต้องไม่พลาด เพราะเป็นสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเฉพาะงานนี้ บริเวณบูธ B12 อาคารชาลเลนเจอร์ 2

  สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย/VINTAGE CAR CLUB OF THAILAND

  สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ยกขบวนรถโบราณ และรถคลาสสิค เข้าร่วมงาน โดยจัดแสดงรถยนต์ยุคก่อนสงคราม ยุคหลังสงคราม และยุคคลาสสิค เพื่อนำเสนอให้ผู้ชมได้ทราบประวัติความเป็นมา จุดเด่นของรถในยุคนั้นๆ รวมถึงพัฒนาการของรถยนต์ในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย

  MOTOR SPORT ZONE

  กิจกรรมเอาใจคนรักรถแข่ง ทั้งทางเรียบ และทางฝุ่น รถแข่งดริฟท์ มาโชว์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถแข่งนอกจากจะได้ชมรถแข่งในรุ่นต่างๆ แล้ว ยังสามารถซื้ออุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถแข่งได้ภายในงานอีกด้วย พลาดไม่ได้สำหรับคนที่มีหัวใจมอเตอร์สปอร์ทเต็มร้อย โดยจัดขึ้นที่บริเวณอาคารชาลเลนเจอร์ 3 อิมแพคท์ เมืองทองธานี

  SUBARU STUNT SHOW

  บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม SUBARU STUNT SHOW มาสร้างความอึ้ง ทึ่ง เสียว ให้แก่ผู้ชมกันเป็นปีที่ 2 สำหรับการแสดงผาดโผนครั้งนี้ รัสส์ สวิฟท์ ยังคงใช้รถยนต์สมรรถนะสูง ซูบารุ อิมพเรซา โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553 วันละ 3 รอบ รัสส์ สวิฟท์ ครองสถิติกินเนสส์ บุค เวิร์ลด์ เรคอร์ด ถึง 3 สถิติ คือ การทำโดนัท 10 รอบ ในระยะเวลา 16.07 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยที่สุดของโลก การเข้าจอดระหว่างรถ 2 คัน โดยการสไลด์รถ หรือเรียกว่า “พาราลเรล พาร์คิง” (PARALLEL PARKING) ในพื้นที่ที่ยาวกว่ารถเพียง 33 ซม. การกลับรถแบบเจ-เทิร์น หรือการถอยหลังแล้วกลับรถ 180 องศา โดยใช้พื้นที่แคบสุดเพียง 172 ซม. สนใจติดต่อได้ที่บูธ ซูบารุ

  ชุมนุมคลับดังทั่วไทย/MEETING OF FAMOUS THAI CAR CLUBS

  มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 เปิดโอกาสให้สมาชิกคาร์คลับทั่วสารทิศจับจองพื้นที่บริเวณ DROP OFF ชั้น 2 ของอาคารชาลเลนเจอร์ เพื่อเป็นจุดนัดพบ สังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งให้ผู้ชมงานที่สนใจ ร่วมชมรถสวยที่นำมาสร้างสีสันภายในงาน โดยในแต่ละวันจะมีคาร์คลับมาโชว์ 2 รอบด้วยกัน รอบแรกเวลา 12.00-16.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 17.00-21.00 น. ของทุกวัน

  CAR STEREO ALLEY & ACTIVITES

  บริเวณลานแอคทีฟสแควร์ บริษัทเครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำของเมืองไทย นำรถยนต์ที่ตกแต่งด้วยเครื่องเสียงคุณภาพสูง มาร่วมโชว์พลังคับคั่งเช่นเดิม พร้อมแดนเซอร์สาวสวยสุดเซกซีที่มาโชว์ลีลาให้แก่ผู้นิยมเครื่องเสียงได้ชื่นชมกัน นอกจากนี้ผู้จัดงาน ฯ ยังคงเข้มงวดเรื่องการแต่งกาย ลีลาการเต้นของ
  แดนเซอร์ รวมถึงระดับเสียง ตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึง 4 ทุ่ม

  SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL

  โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ (SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL) จำลองสนามฝึกสอนของโรงเรียน ฯ มาไว้ที่ด้านข้างอาคารชาลเลนเจอร์ โดยเปิดการสอนหลักสูตรแบบเร่งรัดเพื่อให้ผู้สนใจเรียนรู้ รวมถึงผู้ที่อยากซื้อรถขับเคลื่อน 4 ล้อ แล้วต้องการทดสอบความสามารถของรถก่อนตัดสินใจซื้อ ทุกวันจะมีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ ความเข้าใจตลอดทั้งวัน สามารถพูดคุยกับครูฝึก หรือลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าได้ที่ บูธ B16 อาคารชาลเลนเจอร์ 1 (ติดกับบูธ อัลฟา โรเมโอ)

  ฟรี ! รถรับส่ง

  ผู้จัดงาน ฯ มีบริการรถรับ/ส่งปรับอากาศ ฟรีสำหรับผู้จะเดินทางมาชมงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 การเดินทางสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต สังเกตที่ด้านหน้ารถเขียนว่า “รถบริการฟรี ไปงาน MOTOR EXPO 2010” มีบริการหมุนเวียนตลอดทั้งวัน โดยรถจะออกทุกๆ 30 นาที หรือเร็วกว่านั้น ถ้าที่นั่งเต็มแล้วออกรถทันที ส่วนขากลับขึ้นที่หน้าอาคารชาลเลนเจอร์ 3 (ใต้สะพานเชื่อมระหว่างฮอลล์)

  นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีกหลายรุ่น เนื่องจากตลาดรถยนต์ในบ้านเราเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเสริมการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง รับรองปีนี้จุใจแน่นอน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายต่างๆที่ออกมาก็ถือเป็น โปรโมชั่นที่ดีที่สุดในรอบปีก็แทบจะพูดได้ครับ

  อย่าพลาดนะครับ งานนี้มีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น แล้วพบกันในงานครับ

Leave a Comment

ติดต่อลงโฆษณาโทร 084-3538882, 097-9925455