Logo Background RSS

ลงโฆษณา

 • ภาพแสดงตัวอย่างตำแหน่งป้ายโฆษณา

  ตำแหน่งที่วางป้าย

  Main-Sponsor-1: ขนาด: 775 X 280 px ราคา: xxxx บาท
  Main-Sponsor-2: ขนาด: 425 X 300 px ราคา: xxxx บาท

  แสดงป้ายทุกหน้าในเว็บ ขนาดใหญ่พิเศษ มองเห็นชัดเจน เด่นสดุดตา และผมยังให้ “Powered by” ทั้งบนเว็บและที่เสื้อของเว็บด้วยครับ ทั้งสองตำแหน่งนี้ ผมขอสงวนไว้ให้กับ ผู้ผลิตรถยนต์, ผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถ, ผูแทนจำหน่าย หรือ ผู้นำเข้าอิสระ เท่านั้นครับ

  ตำแหน่งที่วางป้าย

  Top-Index-1: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Index-2: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Index-3: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Index-4: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Index-5: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท

  Down-Index-1: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Down-Index-2: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Down-Index-3: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Down-Index-4: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Down-Index-5: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท

  แสดงป้ายเฉพาะหน้า index และ category ครับ รับโฆษณาทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ ครับ

  ตำแหน่งที่วางป้าย

  Sidebar-1: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-2: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-3: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-4: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-5: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-6: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-7: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-8: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-9: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท
  Sidebar-10: ขนาด: 200 X 200 px ราคา: xxx บาท

  แสดงป้ายทุกหน้าในเว็บครับ รับโฆษณาทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ ครับ

  ภาพแสดงตัวอย่างตำแหน่งป้ายโฆษณา

  ตำแหน่งที่วางป้าย

  Top-Post-1: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Post-2: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Post-3: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Post-4: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท
  Top-Post-5: ขนาด: 480 X 70 px ราคา: xxx บาท

  แสดงป้ายเฉพาะหน้าในเนื้อหาครับ รับโฆษณาทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ ครับ

  ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดราคานะครับ ถ้าสนใจลงโฆษณา กรุณาติดต่อโดยตรงนะครับ ลองเสนอราคามาได้ครับ บอกตรงๆว่าตอนนี้ ผมกำลังต้องการ เงินทุน เพื่อพัฒนาเว็บและเป็น ค่าใช้จ่าย ในการออกไปหา วัตถุดิบ เพื่อมาเขียนเนื้อหา รวมถึง การหาทีมงาน และ การโฆษณาประชาสัมพันธุ์เว็บ ด้วยครับ

  ติดต่อได้ที่

  ชื่อ : กร ศิริเจริญสถาพร
  Office : เลขที่ 5/51 ม.5 ซ.พิบูลสงคราม30 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทร : 097-9925455, 084-3538882
  E-mail : korn_icar@yahoo.com

  นับถืออย่างสูง และ ขอบคุณครับ
  กร ศิริเจริญสถาพร
  (เจ้าของ และ webmaster)