Logo Background RSS

» รถยนต์รุ่นใหม่

  • The 32nd Bangkok International Motor Show Reviews ถาค 1
    By on March 29th, 2011 | No Comments Comments
    เมื่องาน มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2554 มาถึงผมก็เริ่มตื่นเต้น หัวใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้ง เพราะนี่เป็นงานโชว์รถยนต์ที่ยิ่งใหญ่และจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น การรอคอยที่...
  • MOTOR EXPO 2010
    By on November 30th, 2010 | No Comments Comments
    แนวคิดของงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีผู้เกี่ยวข้องสำคัญ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต รัฐ และผู้บริโภค ทั้ง 3 ฝ่ายต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องตอบสนองความต้องการขอ...
ติดต่อลงโฆษณาโทร 084-3538882, 097-9925455